Yhteistyökumppaneille

Tilaajavastuu

Kotkan Asunnot Oy noudattaa tilaajana tilaajavastuulakia (Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä 1233/200).

Tilaajavastuu.fi -palvelu

Kotkan Asunnot Oy kuuluu Tilaajavastuu.fi -valvontapalveluun. Säännöllisen yhteistyön edellytyksenä on myös yhteistyökumppanin liittyminen palveluun.

Toimitettavat todistukset ja selvitykset

Yhteistyökumppanin tulee toimittaa Kotkan Asunnot Oy:lle seuraavat todistukset ja tilaajavastuulain mukaiset selvitykset, jotka eivät saa olla 3 kuukautta vanhempia.

 • Selvitys yrityksen merkinnästä ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverovelvolliseksi.
 • Kaupparekisteriote.
 • Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistuksesta ja sen noudattamisesta.
 • Todistus työeläkevakuutusten ottamisesta ja vakuutusmaksujen suorittamisesta, tai todistus erääntyneiden maksujen maksusopimuksesta ja sen noudattamisesta.
 • Todistus työttömyysvakuutusmaksuista (työttömyysvakuutusrahaston todistus) tai erääntyneiden maksujen maksusopimuksesta ja sen noudattamisesta.
 • Selvitys vastuuvakuutuksesta.
 • Selvitys tapaturmavakuutuksesta.
 • Selvitys sovellettavasta työehtosopimuksesta.
 • Selvitys työterveyshuollon järjestämisestä.

Vaihtoehtoisesti hyväksymme voimassaolevan Tilaajavastuu.fi -raportin tai Rala-pätevyysraportin.

Mikäli olet yksityinen elinkeinonharjoittaja tai toimit toiminimellä, tulee sinun lisäksi toimittaa todistus voimassaolevasta yrittäjäeläkevakuutuksesta (YEL/MYEL).

Ulkomaiset asiakirjat

Työn tarjoajan rekisteröintimaasta saatavien, kelpoisuusvaatimukset todentavien asiakirjojen tulee vastata Suomesta saatavia rekisteritahon, vakuutusyhtiön ja viranomaisen virallisia asiakirjoja, selvityksiä ja todistuksia. Ulkomaisista asiakirjoista tulee lisäksi toimittaa todistetut suomenkieliset käännökset.

Alihankkijat

Yhteistyökumppani vastaa alihankkijan käytöstä kuin omastaan. Alihankkijaa koskevat samat vaatimukset kuin pääyhteistyökumppania.

Esteet yhteistyölle

Kotkan Asunnot Oy ei tee yhteistyötä yrityksen kanssa, jos

 • vaadittuja selvityksiä ei ole toimitettu
 • selvityksissä on puutteita tai
 • yhteiskunnallisia velvoitteita on hoitamatta