Kotkan Asunnot Oy:n strategia

Tutustu strategian pääkohtiin pdf-tiedostona >
Katso strategia animaationa >

Meidän toiminta-ajatuksemme, eli miksi olemme olemassa:

Tarjoamme kestävää, kohtuuhintaista ja turvallista asumista Kotkassa.

Visiomme on:

Huoletonta vuokra-asumista. Hyvin hoidettuja koteja. Huippuluokan palvelua.

Arvot

Kaiken työn – niin suunnittelussa, isännöinnissä kuin asiakaspalvelussa – teemme arvojemme mukaisesti:

 • Vastuullisesti
 • Arvostaen
 • Ammattitaidolla

Arvo 1. ”Vastuullisesti” tarkoittaa, että:

 • Työskentelemme viihtyisän ja turvallisen asumisen puolesta.
 • Toimimme kestävästi ja ympäristöä kunnioittaen.

Huomiomme siis vastuullisuuden niin hankinnoissa, asukasvalinnoissa kuin ihan perusasioissa – esimerkiksi jätteiden lajittelumahdollisuuksissa asuintaloissamme ja toimistollamme.

Arvo 2. ”Arvostaen” tarkoittaa, että:

 • Kohtaamme asiakkaan yksilönä hänen tarpeitaan aidosti kuunnellen.
 • Olemme tavoitettavissa, autamme ja opastamme.
 • kohtelemme kaikkia – niin asukkaita, yhteistyökumppaneita kuin työkavereita – yhdenvertaisesti.

Arvo 3. ”Ammattitaidolla” tarkoittaa, että:

 • Toimme suunnitelmallisesti ja valitsemme pitkällä aikavälillä kokonaistaloudellisimmat ratkaisut.
 • Kehitämme aktiivisesti osaamistamme ja kokeilemme rohkeasti uutta.
 • Palvelemme nopeasti, osaavasti ja laadukkaasti.

Strategiset painopisteet 1: Asiakaslähtöistä palvelua

Meidät tunnetaan laadukkaan vuokra-asumisen tarjoamisesta

 • Tuomme yhtiön toiminnan positiivisesti esille eri viestintäkanavien kautta
 • Kerromme rohkeasti vahvuuksistamme, kuten monipuolinen asuntotarjonta, hyväkuntoiset asunnot ja asumisen vaivattomuus.
 • Viestimme aktiivisesti rakennushankkeista sekä energiansäästö- ja vastuullisuustoimista.

Tarjoamme asukkaille mahdollisuuksia yhteiseen tekemiseen ja lisäämme näin yhteisöllisyyttä.

 • Järjestämme säännöllisesti asukaskokouksia ja kannustamme asukastoimintaan.
 • Tarjoamme asukastoimikunnille mahdollisuuden yhteisöllisyyttä lisäävän toiminnan järjestämiseen.

Palvelemme hyväntuulisesti ja olemme nopeasti tavoitettavissa

 • Otamme käyttöön palvelua parantavia ja toimintaa tehostavia sähköisiä palveluja ja työkaluja.
 • Kehitämme osaamistamme ja kokeilemme myös uutta.
 • Keräämme systemaattisesti asiakaspalautetta ja hyödynnämme tiedon palveluiden kehittämisessä.
 • Varmistamme asiakaspalvelun ja prosessien toimivuuden yhdessä. yhteistyökumppaneiden kanssa.

Strategiset painopisteet 2: Kysyntää vastaavat asunnot

Tarjoamme asuntoja, jotka ovat sijainniltaan, kooltaan ja ominaisuuksiltaan asiakkaiden tarpeiden mukaisia

 • Pidämme kiinteistöjen salkutuksen ajan tasalla.
 • Puramme tai myymme kiinteistöt, joiden kysyntä on heikkoa ja joita ei ole kannattavaa peruskorjata.
 • Lisäämme kysyttyjen asuntojen tarjontaa uudisrakentamisen tai ostojen kautta.
 • Perusparannusten yhteydessä muokkaamme asunnot nykyvaatimusten mukaisiksi.

Pidämme huolta asuntojen, yhteistilojen ja ympäristön viihtyisyydestä ja toimivuudesta

 • Vuokrattavat asunnot ovat siistejä ja laatukriteerien mukaisia.
 • Panostamme yhteistilojen ja pihojen viihtyisyyteen.
 • Muutostöissä huomioimme aina esteettömyyden ja soveltuvuuden eri elämäntilanteisiin.

Strategiset painopisteet 3: Kestävää kiinteistönpitoa

Pidämme rakennukset hyvässä kunnossa niin, että niiden arvo säilyy tai nousee

 • Toteutamme huollon, korjaukset ja asuntoremontit kustannustehokkaasti, suunnitelmallisesti ja valvotusti.
 • Pidämme kiinteistötiedot ja pts-suunnitelmat ajan tasalla.
 • Ylläpidämme itsellä vahvan kunnossapidon ja rakennuttamisen osaamisen.

Toimintamme on kannattavaa ja talous pysyy vakaalla pohjalla

 • Valitsemme kokonaistaloudellisesti edullisimmat ratkaisut.
 • Vahvistamme yhtiön taloutta pitkäjänteisesti.
 • Pidämme nykyisen rakennuskannan lainojen kokonaismäärän laskussa.

Parannamme rakennuskannan energiatehokkuutta ja toimimme ympäristöä kunnioittavasti

 • Varmistamme taloteknisten järjestelmien toiminnan ennakoivalla kunnossapidolla ja tehokkaalla etävalvonnalla.
 • Suunnittelussa ympäristönäkökohdat otetaan huomioon kokonaisvaltaisesti.
 • Huomioimme ympäristökriteerit kilpailutuksissa.
 • Seuraamme alan kehitystä ja toteutamme kustannustehokkaat energiansäästöinvestoinnit.
 • Opastamme asukkaita veden ja energian kulutuksen pienentämiseen.
 • Mahdollistamme ja ohjeistamme jätteiden lajittelun.

 

 

Kotkan Asunnot