Safetum tarkastaa riskit ja ylläpitää paloturvallisuutta

Safetum Oy on valtakunnallinen asiantuntijayritys, joka tarjoaa kokonaisvaltaisia paloturvallisuuspalveluja. Kotkan Asunnoille yhtiö tekee muun muassa kiinteistöjen riskikartoitukset.

Kotkan Asunnot on tehnyt yhteistyötä Safetumin kanssa kesästä 2019 alkaen, jolloin kaikkiin Kotkan Asuntojen kiinteistöihin tehtiin paloturvallisuuden riskikartoitus. Samalla tarkastettiin ja huollettiin porraskäytävien alkusammutusvälineet. Riskikartoitukseen sisältyy paloturvallisuusriskien mittaus ja riskien arviointi, huolto sekä puutteiden korjaus.

– Yhdessä kiinteistössä on 200 riskipistettä, jotka asiantuntijamme tarkistavat. Niiden perusteella lasketaan kiinteistön turvallisuusindeksi, jota mitataan asteikolla 0–100. Jos vaikka sammutinopaste puuttuu tai palo-ovi ei toimi, riskipisteet kasvavat ja turvallisuusindeksi laskee, kertoo Safetumin toimitusjohtaja Teemu Kajava.

Väestönsuojien tarkastuskäynnit alkoivat kesällä 2020.

– Tarkastuksessa käydään läpi kaikki väestönsuojan varusteet taskulampuista sänkyihin, tarkistetaan ja korjataan kaikki tiivisteet, suodattimet, läpiviennit ja rakenteet sekä huolehditaan, että opasteet ovat kunnossa. Tarkastettavia asioita on lukuisia, Kajava kertoo.

Ajantasainen tieto riskeistä aina saatavilla

Paloturvallisuudesta huolehtiminen on jatkuvaa työtä. Esimerkiksi riskikartoitukset tulisi tehdä vähintään kahden vuoden välein, joten seuraava kartoitus tehdään jo vuonna 2021. Safetum merkitsee havaitut riskit ja tehdyt huollot verkkopalveluunsa, jonne on pääsy sekä Kotkan Asuntojen isännöitsijöillä että huoltoyhtiöillä. Näin puutteisiin voidaan reagoida nopeasti ja kaikki pysyvät ajan tasalla kiinteistön turvallisuustilanteesta.

– Kotkan Asuntojen paloturvallisuustilanne on keskivertoa parempi. Yhtiössä on johdonmukainen ja suunnitelmallinen tapa johtaa, ja turvallisuuteen halutaan selkeästi panostaa, Kajava kiittää.

Safetum päivittää jatkuvasti myös kiinteistöjen pelastussuunnitelmia, jotka ovat kaikkien asukkaiden luettavissa Kotkan Asuntojen verkkosivuilla. Pelastussuunnitelmassa ovat esimerkiksi toimintaohjeet, kuinka palotilanteessa tulee käyttäytyä ja miten omassa kodissa voi toimia paloturvallisuuden edistämiseksi.

Teksti: Anita Heikkinen
Kuva: Safetum Oy