Kotkan Asunnot Oy:n järjestyssäännöt

Säännöt ovat voimassa 1.1.2013 alkaen

1 § Yhteiset tilat ja ulkoalueet

Yhteisten tilojen ja ulkoalueiden käytössä on noudatettava siisteyttä ja järjestystä. Roskat ja tupakantumpit on huolehdittava asianmukaisesti jäteastioihin. Nurmikoita ja istutuksia ei saa vahingoittaa. Yhteisissä tiloissa on vältettävä metelöintiä. Tupakointi ja turha yhteisissä tiloissa oleskelu on kielletty. Lukituista ovista kuljettaessa on huolehdittava siitä, että ne lukkiutuvat. Kilpien ja mainosten kiinnittäminen on sallittu vain Kotkan Asunnot Oy:n luvalla.

Yhteisten pesutupa-, kuivaus- ja saunatilojen käyttäjien on siistittävä tilat jälkeensä.

Paloturvallisuussyistä tavaroita saa säilyttää vain niitä varten varatuissa tiloissa. Palovaarallisten aineiden säilyttäminen ja polttomoottorilla varustettujen laitteiden säilyttäminen kiinteistöjen varastoissa ja autotalleissa on kielletty. Mopon yms. laitteen voi säilyttää kellareissa ja muualla sisätiloissa vain mikäli polttoaine on kokonaan poistettu.

Tupakoitaessa kiinteistön alueella tulee huomioida muiden asukkaiden terveys ja viihtyvyys. Sen vuoksi tupakointia tulee välttää ovien läheisyydessä tai sellaisilla alueilla joista savu voi kulkeutua muiden asukkaiden häiriöksi.

2 § Huoneistot

Huoneistoissa ei saa häiritä naapureita. Erityisesti klo 22.00-07.00 on vältettävä melua.

Huoneistoja on hoidettava huolellisesti. Asukkailla on ilmoitusvelvollisuus vesivuodoista tai muista huoneistossa havaitsemastaan vioista. Viemäreihin ei saa laittaa jätteitä, jotka saattavat aiheuttaa niiden tukkeutumisen tai vaurioitumisen. Ilmastointiventtiilit, lattiakaivot ja liesituulettimien rasvasuodattimet tulee puhdistaa säännöllisesti.

Huoneistossa ei saa tehdä muutos- tai korjaustöitä ilman Kotkan Asunnot Oy:n lupaa. Tupakoinnin aiheuttamat vahingot korvaa vuokralainen.

3 § Jätehuolto

Talousjätteet ja muut roskat on vietävä asianmukaisesti pakattuina jäteastioihin. Lisäksi on noudatettava määräyksiä jätteiden lajittelusta. Ongelmajätteiden ja isojen tavaroiden (mm. huonekalut) poiskuljettamisesta asukas huolehtii itse. Käyttökelpoisten tavaroiden kierrätys ja jätteiden tarkoituksenmukainen lajittelu on kaikkien yhteinen etu.

 

4 § Kotieläimet

Huoneistojen ulkopuolella lemmikkieläimet on pidettävä kytkettyinä eivätkä ne saa häiritä talon asukkaita. Eläinten ulkoiluttaminen on kielletty lasten leikkeihin varatuilla paikoilla ja niiden välittömässä läheisyydessä. Kotieläimet eivät saa liata rakennuksia tai kiinteistön aluetta. Lintujen ruokkiminen parvekkeilla ja piha-alueilla on kielletty.

5 § Parvekkeet ja huoneistokohtaiset piha-alueet

Parvekkeet on pidettävä siisteinä ja talvisin ne on puhdistettava lumesta. Parvekkeita ei saa pestä juoksevalla vedellä. Mattojen tomuttaminen ja roskien, kuten tupakan tumppien, heittäminen parvekkeilta on kielletty. Parvekkeilla saa grillata vain sähkögrillillä. Kaikkien lisäantennien, kuten lautasantennin asentamiseen on kysyttävä lupa Kotkan Asunnot Oy:ltä.

Parvekkeiden kaiteiden ulkopuolella ei saa pitää mitään riippumassa, eikä parvekkeelle saa kiinnittää mitään mikä sijoittuu yli parvekkeen kaidelinjan.

Mikäli asuntoon kuuluu oma huoneistokohtainen piha-alue, on asukkaan vastattava sen hoidosta sekä pidettävä alue siistinä.

6 § Tomuttaminen

Mattojen tomuttaminen on sallittu vain tähän tarkoitukseen varatuilla paikoilla arkipäivisin. Tomuttamisessa on noudatettava ajankohtia, joista ei aiheudu muille asukkaille kohtuutonta häiriötä.

7 § Liikenne pihoilla, pysäköinti

Ajoneuvojen pysäköinti on sallittu ainoastaan niille varatuilla paikoilla. Romuajoneuvojen säilyttäminen pihoilla ja paikoitusalueilla on kielletty. Poiskuljettamisen kustannuksista vastaa aina ajoneuvon haltija. Moottoriajoneuvon joutokäynti ja tarpeeton käyttö on kielletty. Autoja ei pestä piha-alueella.

Autopistokkeen kansi on pidettävä lukittuna. Johtoa ei saa jättää roikkumaan tolpasta. Yhtiö ei vastaa pistokkeen käytöstä mahdollisesti aiheutuvista sähkötapaturmista tai muista vahingoista. Ylikuormituksen välttämiseksi pistokerasiaan ei saa yhdistää ajoneuvon sisätilan lämmitintä, eikä yhteen pistokerasiaan useamman ajoneuvon lämmitysjohtoa.

8 § Sääntöjen rikkominen

Järjestyssääntöjen rikkominen saattaa aiheuttaa vahingonkorvausvelvollisuuden tai vuokrasopimuksen purkamisen. Asukkaita velvoittavat myös vuokrasopimus, järjestyslaki sekä yleiset lait ja asetukset.