Autopaikkasäännöt

Kotkan Asunnot Oy:n autopaikkasäännöt 1.3.2022 alkaen

Säännöt koskevat autopaikkoja, tallipaikkoja sekä katospaikkoja. Päivitetty 26.4.2024 

Autopaikan varaaminen ja jonotus

 • Kotkan Asunnot Oy (jäljempänä vuokranantaja) ylläpitää autopaikkojen varaus- ja jonotuslistaa. Vapaita autopaikkoja voi tiedustella asiakaspalvelusta.
 • Autopaikan vuokra lisätään asukkaan vuokranmaksulaskuun. Kotkan Asunnot tarkistaa vuokraushinnan vuosittain.
 • Autopaikat on tarkoitettu ensisijaisesti talossa asuvien tai talon liikehuoneistossa työskentelevien ajoneuvoille (auto tai moottoripyörä). Jos paikkoja on vapaana, voidaan niitä vuokrata myös naapuritalossa (Kotkan Asuntojen talo) asuvalle, jos kyseisen talon autopaikat on varattu.
 • Autopaikkoja saa olla vuokralaisella enemmän kuin yksi huoneistoa kohti, jos paikkoja on riittävästi kaikille halukkaille. Mikäli taloon muuttava tai talossa asuva vuokralainen, jolla ei ole autopaikkaa, haluaa vuokrata paikan, suoritetaan kahta autopaikkaa pitävien vuokralaisten kesken arvonta. Arvonnan perusteella vuokranantajalla on oikeus irtisanoa vuokralaisen toinen autopaikka.
 • Autopaikkojen vuokralaiset eivät voi keskenään vaihtaa paikkoja. Vaihdosta tulee aina sopia vuokranantajan kanssa.
 • Autopaikan vuokrannut ei voi vuokrata paikkaa edelleen.

Latausvalmiudella olevien autopaikkojen jako

 • Latauspaikat on tarkoitettu ensisijaisesti asukkaille, joilla on sähköauto tai ladattava hybridiauto.
 • Latausvalmiudella olevat paikat muutetaan varsinaisiksi latauspaikoiksi sitä mukaa, kun latauspaikoille tulee tarve. Muutokset tehdään numerojärjestyksessä pienimmästä suurimpaan.
 • Mikäli latausvalmiudella oleva autopaikka on varattu asukkaalle, jolla ei ole tarvetta latauspaikalle, joutuu asukas luopumaan paikasta. Kotkan Asunnot tarjoaa tilalle korvaavaa autopaikkaa, jos niitä on vapaana.
 • Jos korvaavaa autopaikkaa ei ole saatavilla, autopaikasta luopumaan joutuva asukas siirtyy autopaikkajonossa ensimmäiseksi.
 • Sähköauton tai ladattavan hybridiauton omistajat menevät autopaikkajonossa etusijalle niiden paikkojen osalta, joihin latausvalmius on asennettu.
 • Jos asukkaalla on kaksi autopaikkaa, joutuu hän tarvittaessa luopumaan ensisijaisesti latausvalmiudella olevasta autopaikasta. Tällöin poiketaan aiemmin mainitusta numerojärjestyksessä etenemisestä.
 • Vapaaksi jääviä, jo latauspaikoiksi muutettuja paikkoja voidaan vuokrata kylminä autopaikkoina, kunnes latauspaikalle tulee uusi latausmahdollisuutta tarvitseva vuokraaja. Tällöin kylmän autopaikan haltijan on luovuttava paikasta.

Autopaikkojen käyttö ja ylläpito

 • Autopaikan vuokraaja vastaa autopaikan lumitöistä ja liukkaudentorjunnasta.
 • Vuokranantaja hoitaa ajoväylien lumityöt ja liukkaudentorjunnan.
 • Ajoneuvon joutokäynti ja tarpeeton käyttö on kielletty.
 • Ajoneuvojen pienten korjausten suorittaminen ja renkaiden vaihto pihalla on sallittu. Öljynvaihto ei ole sallittua. Korjauksista ei saa aiheutua vaaraa ympäristölle tai haittaa naapurustolle. Ajoneuvojen pesu piha-alueella on kielletty.
 • Vuokranantaja ei vastaa autolle sattuvista kolmannen osapuolen aiheuttamista vahingoista.
 • Autopaikalla ei saa säilyttää ei-tieliikennekelpoisia ajoneuvoja. Niiden poiskuljetuksen kustannuksista vastaa aina ajoneuvon haltija.  

Auton lämmitys ja sähkö/hybridiauton lataaminen

 • Lämmitystolpan/pistokerasian kansi on pidettävä lukittuna. Johtoa ei saa jättää roikkumaan tolpasta. Kiinteistönhoitajalla on oikeus poistaa roikkumaan jätetty johto.
 • Ylikuormituksen välttämiseksi pistokerasiaan ei saa yhdistää ajoneuvon sisätilan lämmitintä, eikä yhteen pistokerasiaan useamman ajoneuvon lämmitysjohtoa.
 • Lataushybridi- ja sähköautojen lataaminen on sallittua vain kyseiseen tarkoitukseen asennetusta latausasemasta. Näiden ajoneuvojen lataaminen tavallisesta lämmityspistokkeesta on kielletty.
 • Vuokralainen vastaa lataus- ja lämmitysjohtojen hankinnasta.
 • Latauspaikkojen sähkönjakelun ajat vahvistaa vuokranantaja.
 • Vuokranantaja ei vastaa lämmitys- ja latauspistokkeiden käytöstä mahdollisesti aiheutuvista tapaturmista tai vahingoista.

Autopaikan irtisanominen

 • Autopaikan molemminpuolinen irtisanomisaika on yksi kalenterikuukausi.
 • Autopaikka on luovutettava tyhjänä ja siistinä. Vuokraajan tulee palauttaa avaimet talon huoltoyhtiöön. Luovuttamattomista avaimista peritään uusien hankinnasta tai sarjoituksesta aiheutuneet kustannukset.
 • Sääntöjen rikkomisesta vuokranantaja voi irtisanoa autopaikan ja vuokrata sen edelleen.
sähköauton lataus