Säännöt ja ohjeet turvaavat naapurisovun

Mihin kellonaikaan asukkaiden tulee välttää melua? Kuinka monta tuntia on yksi pyykkivuoro? Millainen on autopaikkojen jonotuskäytäntö?

Kerros- ja rivitalossa asuminen vaatii asukkailta joustavuutta ja toisten asukkaiden huomioimista. Yhteiseloa helpottavat asumisen tueksi laaditut yhteiset säännöt.

Tutustu tästä Kotkan Asuntojen järjestyssääntöihin, pesutupaohjeisiin ja autopaikkasääntöihin.

Järjestyssäännöt »
Pesutuvan käyttöohjeet »
Autopaikkasäännöt »