Pahkakatu 9 ja 11 kerrostalot puretaan käyttöiän päättyessä

Kotkan Asunnot Oy:n asuinkerrostalot osoitteissa Pahkakatu 9 ja Pahkakatu 11 puretaan tämän ja ensi vuoden aikana. Pahkakatu 11:n purkuajankohta on elo-joulukuussa 2020 ja Pahkakatu 9:n elo-joulukuussa 2021. Purkamisen syynä on rakennusten käyttöiän päättyminen.

Pahkakatu 9 on valmistunut vuonna 1968 ja Pahkakatu 11 vuonna 1971. Talojen LVISA-järjestelmät sekä ulkovaippojen rakenteet ovat heikkokuntoisia ja käyttöikänsä päässä. Korjaaminen edellyttäisi rakenteiden laajaa uusimista. Perusparannuksen kustannukset nousisivat hyvin lähelle uudisrakennuksen kustannuksia. Silti talojen asunnoista ei saataisi nykyvaatimusten mukaisia. Rakennusten korjaaminen ei ole taloudellisesti kannattavaa, ja asukkaiden vuokrat nousisivat kohtuuttoman paljon, jopa 50 % nykyisiin vuokriin verrattuna.

Kaikille asukkaille tarjotaan asuntoa Kotkan Asuntojen muista vuokrataloista. Tarjoamme myös muuttoapua, jos asukkaat muuttavat toiseen yhtiön asuntoon. Yhtiön henkilökunta neuvoo ja auttaa asukkaita kaikissa uuden asunnon etsimiseen ja muuttamiseen liittyvissä käytännön asioissa.

Kotkan Asunnot Oy tiedottaa tarkemmista aikatauluista asukkaille hyvissä ajoin ennen töiden aloittamista. Purkutyöt suunnitellaan niin, että niistä ei aiheudu naapurustolle kohtuutonta haittaa.

Kotkan Asuntojen strategian mukaisesti yhtiön asuntokantaa tullaan tulevina vuosina muokkaamaan kysyntää vastaavaksi. Rakennuksia, joiden peruskorjaaminen ei ole taloudellisesti kannattavaa, voidaan realisoida purkamalla tai myymällä. Samalla panostetaan muiden kiinteistöjen peruskorjauksiin, ja harkitusti rakennetaan myös uutta.