Mukana Astetta Alemmas -kampanjassa

Kotkan Asunnot on mukana valtakunnallisessa Astetta alemmas -kampanjassa. Kampanjan tavoitteena on, että kaikki suomalaiset tekisivät tulevan talven aikana konkreettisia ja nopeasti tehoavia tekoja energian säästämiseksi – jotta energiaa riittäisi kaikille. Kampanja alkoi energiansäästöviikolla 10.-16.10.22 ja kestää lämmityskauden loppuun.

Energiankulutusta vähennetään kampanjan aikana koko yhteiskunnassa: kodeissa, yrityksissä, kunnissa, järjestöissä ja oppilaitoksissa. Lämmityskauden aikana kansalaisten toivotaan rajoittavan sähkön käyttöä erityisesti vuorokauden huippukulutustunneilla – arkisin klo 8-10 ja 16-20 välisenä aikana.

Kampanjan järjestävät Motiva, Energiavirasto, työ- ja elinkeinoministeriö, valtioneuvoston kanslia, ympäristöministeriö ja Sitra.

Kotkan Asuntojen energiateot

Kampanjakumppanin tulee tehdä konkreettisia tekoja energian säästämiseksi. Kotkan Asunnoilla osallistumme kampanjaan seuraavin teoin:

  • kannustamalla ja opastamalla niin asukkaita kuin henkilöstöä energian säästöön eri viestintäkanavien kautta
  • kulkemalla tulevana talvena töihin kimppakyydeillä aina kun mahdollista
  • tiivistämällä asukkaiden saunavuoroja niin, ettei väliin jää tyhjiä vuoroja
  • laittamalla yleiset saunavuorot eli ns. lenkkisaunavuorot tauolle ajalle 14.11.2022-12.3.2023
  • tehostamalla etävalvontana tapahtuvaa asuntojen lämpötilojen seurantaa ja toteuttamalla lämmitysjärjestelmän tasapainotustoimet kohteissa, joissa asuntojen välillä on suurimmat lämpötilaerot
  • käynnistämällä kaikkien maakaasulämmitteisten kohteidemme (3 kpl) lämmitysmuodon muuttamisen pääosin uusiutuvaan energiaan pohjautuviksi.

Lisätietoja sekä energiansäästövinkkejä kaikille löytyy Astetta Alemmas -kampanjasivulta.