Kotkan Asuntojen työ- ja asukasturvallisuuden jatkuva kehittäminen etenee

Kotkan Asuntojen toiminnassa turvallisuus on etusijalla. Koko henkilökuntamme ja kaikki yhteistyökumppanimme ovat talkoissa mukana työ- ja asukasturvallisuuden ylläpitämisessä.

Jatkuva turvallisuuden valvonta ja kehittäminen osaltaan varmistaa onnistumisen tässä tärkeässä asiassa.

Uutena kehityspanostuksena on Kotkan Asuntojen liittyminen mukaan Työterveyslaitoksen ylläpitämään Nolla tapaturmaa- foorumiin.