Kotkan Asuntojen päivitetty strategia

Kotkan Asuntojen strategia on päivitetty ajanmukaiseksi vuoden 2023 aikana. Vuonna 2019 laadittua strategiaa arvioitiin henkilökunnan ja hallituksen toimesta esimerkiksi pohtien, mitä yhtiön arvot merkitsevät henkilökunnalle, asiakkaille ja yhteistyökumppaneille, ja kuinka henkilökunta toteuttaa arvoja omassa arjen työssään.

Strategia on avattu alle kuvina. Jotta sisältö olisi saavutettava, kuvien tekstisisältö on kirjoitettu kuvien oheen myös tekstinä.

Strategiaan voi tutustua myös pdf:nä tai sen pääkohdat voi katsoa animaationa.

Katso strategia animaationa
Tutustu strategiaan pdf-muodossa

Kotkan Asuntojen strategia

Kuva 1.
Meidän toiminta-ajatuksemme, eli miksi olemme olemassa:
Tarjoamme kestävää, kohtuuhintaista ja turvallista asumista Kotkassa.

Visiomme on:
Huoletonta vuokra-asumista. Hyvin hoidettuja koteja. Huippuluokan palvelua.

 

Kuva 2.
Strateginen painopiste 1: Asukaslähtöistä palvelua

 • Meidät tunnetaan laadukkaan vuokra-asumisen tarjoamisesta.
 • Palvelemme hyväntuulisesti ja olemme nopeasti tavoitettavissa.
 • Tarjoamme asukkaille mahdollisuuksia yhteiseen tekemiseen ja lisäämme näin yhteisöllisyyttä.

 

Kuva 3:
Strateginen painopiste 2: Kysyntää vastaavat asunnot

 • Tarjoamme asuntoja, jotka ovat sijainniltaan, kooltaan ja ominaisuuksiltaan asiakkaiden tarpeiden mukaisia.
 • Pidämme huolta asuntojen, yhteistilojen ja ympäristön viihtyisyydestä ja toimivuudesta.

 

Kuva 4.
Strateginen painopiste 3: Kestävää kiinteistönpitoa

 • Pidämme rakennukset hyvässä kunnossa niin, että niiden arvo säilyy tai nousee.
 • Toimintamme on kannattavaa ja talous pysyy vakaalla pohjalla.
 • Parannamme rakennuskannan energiatehokkuutta ja toimimme ympäristöä kunnioittavasti.

 

Kuva 5.
Kaiken työn – niin suunnittelussa, isännöinnissä kuin asiakaspalvelussa – teemme arvojemme mukaisesti:

 • Vastuullisesti
 • Arvostaen
 • Ammattitaidolla

 

Kuva 6.
Arvo 1. ”Vastuullisesti” tarkoittaa, että:

 • Työskentelemme viihtyisän ja turvallisen asumisen puolesta.
 • Toimimme kestävästi ja ympäristöä kunnioittaen.

Huomiomme siis vastuullisuuden niin hankinnoissa, asukasvalinnoissa kuin ihan perusasioissa – esimerkiksi jätteiden lajittelumahdollisuuksissa asuintaloissamme ja toimistollamme.

 

Kuva 7.
Arvo 2. ”Arvostaen” tarkoittaa, että:

 • Kohtaamme asiakkaan yksilönä hänen tarpeitaan aidosti kuunnellen.
 • Olemme tavoitettavissa, autamme ja opastamme.
 • kohtelemme kaikkia – niin asukkaita, yhteistyökumppaneita kuin työkavereita – yhdenvertaisesti.

 

Kuva 8.
Arvo 3. ”Ammattitaidolla” tarkoittaa, että:

 • Toimme suunnitelmallisesti ja valitsemme pitkällä aikavälillä kokonaistaloudellisimmat ratkaisut.
 • Kehitämme aktiivisesti osaamistamme ja kokeilemme rohkeasti uutta.
 • Palvelemme nopeasti, osaavasti ja laadukkaasti.

 

Kuva 9.
Strategian pääsisältö eli toiminta-ajatus, visio, arvot ja painopisteet koottuna yhteen pääkuvaan.

 

Kuva 10.
Strategiset painopisteet 1: Asiakaslähtöistä palvelua

Meidät tunnetaan laadukkaan vuokra-asumisen tarjoamisesta

 • Tuomme yhtiön toiminnan positiivisesti esille eri viestintäkanavien kautta
 • Kerromme rohkeasti vahvuuksistamme, kuten monipuolinen asuntotarjonta, hyväkuntoiset asunnot ja asumisen vaivattomuus.
 • Viestimme aktiivisesti rakennushankkeista sekä energiansäästö- ja vastuullisuustoimista.

Tarjoamme asukkaille mahdollisuuksia yhteiseen tekemiseen ja lisäämme näin yhteisöllisyyttä.

 • Järjestämme säännöllisesti asukaskokouksia ja kannustamme asukastoimintaan.
 • Tarjoamme asukastoimikunnille mahdollisuuden yhteisöllisyyttä lisäävän toiminnan järjestämiseen.

Palvelemme hyväntuulisesti ja olemme nopeasti tavoitettavissa

 • Otamme käyttöön palvelua parantavia ja toimintaa tehostavia sähköisiä palveluja ja työkaluja.
 • Kehitämme osaamistamme ja kokeilemme myös uutta.
 • Keräämme systemaattisesti asiakaspalautetta ja hyödynnämme tiedon palveluiden kehittämisessä.
 • Varmistamme asiakaspalvelun ja prosessien toimivuuden yhdessä. yhteistyökumppaneiden kanssa.

 

Kuva 11.
Strategiset painopisteet 2: Kysyntää vastaavat asunnot

Tarjoamme asuntoja, jotka ovat sijainniltaan, kooltaan ja ominaisuuksiltaan asiakkaiden tarpeiden mukaisia

 • Pidämme kiinteistöjen salkutuksen ajan tasalla.
 • Puramme tai myymme kiinteistöt, joiden kysyntä on heikkoa ja joita ei ole kannattavaa peruskorjata.
 • Lisäämme kysyttyjen asuntojen tarjontaa uudisrakentamisen tai ostojen kautta.
 • Perusparannusten yhteydessä muokkaamme asunnot nykyvaatimusten mukaisiksi.

Pidämme huolta asuntojen, yhteistilojen ja ympäristön viihtyisyydestä ja toimivuudesta

 • Vuokrattavat asunnot ovat siistejä ja laatukriteerien mukaisia.
 • Panostamme yhteistilojen ja pihojen viihtyisyyteen.
 • Muutostöissä huomioimme aina esteettömyyden ja soveltuvuuden eri elämäntilanteisiin.

 

Kuva 12.
Strategiset painopisteet 3: Kestävää kiinteistönpitoa

Pidämme rakennukset hyvässä kunnossa niin, että niiden arvo säilyy tai nousee

 • Toteutamme huollon, korjaukset ja asuntoremontit kustannustehokkaasti, suunnitelmallisesti ja valvotusti.
 • Pidämme kiinteistötiedot ja pts-suunnitelmat ajan tasalla.
 • Ylläpidämme itsellä vahvan kunnossapidon ja rakennuttamisen osaamisen.

Toimintamme on kannattavaa ja talous pysyy vakaalla pohjalla

 • Valitsemme kokonaistaloudellisesti edullisimmat ratkaisut.
 • Vahvistamme yhtiön taloutta pitkäjänteisesti.
 • Pidämme nykyisen rakennuskannan lainojen kokonaismäärän laskussa.

Parannamme rakennuskannan energiatehokkuutta ja toimimme ympäristöä kunnioittavasti

 • Varmistamme taloteknisten järjestelmien toiminnan ennakoivalla kunnossapidolla ja tehokkaalla etävalvonnalla.
 • Suunnittelussa ympäristönäkökohdat otetaan huomioon kokonaisvaltaisesti.
 • Huomioimme ympäristökriteerit kilpailutuksissa.
 • Seuraamme alan kehitystä ja toteutamme kustannustehokkaat energiansäästöinvestoinnit.
 • Opastamme asukkaita veden ja energian kulutuksen pienentämiseen.
 • Mahdollistamme ja ohjeistamme jätteiden lajittelun.
Kotkan Asunnot