Koronavirusepidemian aiheuttamat vuokranmaksuvaikeudet

Poikkeusoloista aiheutuvien vuokranmaksuvaikeuksien hoitaminen

Koronaviruspandemian vaikutukset voivat aiheuttaa asukkaille tulojen pienentymistä, minkä seurauksena vuokranmaksu voi vaikeutua.

Mistä apua?

Mikäli et pysty maksamaan vuokraa ajallaan, niin otathan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa yhteyttä Kotkan Asuntojen asiakaspalveluun tai asumisneuvojaan. Toimeentulon äkisti heikentyessä vuokrien maksuaikatauluun on mahdollista sopia muutoksia.

asiakaspalvelu: (05) 234 5407

asumisneuvoja Laura Fernández: 040 688 3495

kotkanasunnot@kotka.fi

Ensisijaisesti vuokranmaksuun tulee hakea apua Kelasta asumistuen ja mahdollisesti toimeentulotuen muodossa. Lisätietoja saat Kelan verkkosivuilta (https://www.kela.fi/asumisen-tuet) tai puhelinpalvelusta (020 692 210).

Erityisistä tarpeista ja olosuhteista johtuviin asumisen kustannuksiin on mahdollista hakea täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea Kymsoten aikuissosiaalityön palveluista. Tuki on harkinnanvarainen ja sitä ennen on haettava perustoimeentulotukipäätöstä Kelasta.

Vuokranalennus ei pääsääntöisesti ole mahdollista

Kotkan Asuntojen vuokrat määritetään omakustannusperiaatteella ja siksi mahdollisuudet joustaa vuokrista ovat vähäiset. Tämä johtuu siitä, että omakustannusperiaatteella toimivat vuokrataloyhtiöt eivät tavoittele voittoa ja toimivat korkotuki- tai aravarajoituslakien mukaisesti.

Vuokrataloyhtiöiden toimintaa ohjaava ja valvova Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on antanut 3.4.2020 vuokranmaksuongelmia koskevat ohjeet. ARA:n ohjeen mukaan vuokra on maksettava myös poikkeusolojen aikana, eikä talon omistajalla ole velvollisuutta alennuksiin. Maksuvaikeuksien kohdatessa asukkaiden on ensisijaisesti haettava asumistukea ja toimeentulotukea. Mikäli tämä ei tuo helpotusta tilanteeseen, on pyrittävä sopimaan maksuaikataulujen joustamisesta. Asukkaan on syytä olla yhteydessä vuokranantajaan maksusuunnitelman tekemiseksi jo ennen kuin maksu on myöhässä.

Erityisissä poikkeustapauksissa vuokranantaja voi edellä mainittujen toimenpiteiden lisäksi myöntää alennuksen, jos alentamiselle on erityiset perusteet ja asukkaan asema olisi muutoin kohtuuton. Tämä voi tulla kyseeseen vain, mikäli todetaan, etteivät haetut etuudet tai niiden korotukset yhdessä maksusuunnitelman kanssa ole riittäneet auttamaan tämän pandemian aiheuttaman poikkeustilanteen yli. Tilanteet arvioidaan tapauskohtaisesti, ja todennäköisin ratkaisu tällöinkin on sopia lisäajasta vuokrien maksamiseen.