Asukastyytyväisyyskysely 2024

Kotkan Asuntojen asukastyytyväisyyskysely toteutettiin tammi-helmikuun 2024 aikana. Kysely lähetettiin postilla 20 kohteeseen, joissa on yhteensä 746 asuntoa. Kysely toteutettiin edellisvuosien tapaan paperilomakekyselynä, mutta kaikilla oli mahdollisuus vastata myös sähköisellä lomakkeella. Lisäksi niille kohdetaloissa asuville asukkaille, joiden sähköpostiosoite on Kotkan Asuntojen asiakasrekisterissä, lähetettiin muistutus kyselystä ja linkki kyselyyn sähköpostitse.

Vastauksia saatiin tänä vuonna 253, kun vuonna 2023 vastausten määrä oli 191. Vastausprosentti oli 34 %, kun se vuonna 2023 oli 25 %

Asteikolla 1–4 vastausten keskiarvo oli 3,28. Oheisessa graafissa näkyvät vastausten keskiarvot verrattuna aiempiin vuosiin.

 

Tyytyväisimpiä vastaajat olivat asiakaspalvelun/kiinteistösihteereiden palvelun ystävällisyyteen (3,77) ja vähiten tyytyväisiä vuokratasoon (2,76).

Asiakaspalvelun ja kiinteistösihteereiden palvelun lisäksi positiivisimpia asukaskokemuksia olivat jätteiden lajittelumahdollisuus ja asunnon sijainti. Vähiten tyytyväisiä asukkaat olivat vuokratason lisäksi kiinteistönhoidon ulkotöihin talviaikaan.

Kaikki Kotkan Asuntojen talot pääsevät vastaamaan asukastyytyväisyyskyselyyn vuorotellen noin kolmen vuoden välein. Kohteiden valinnassa huomioidaan eri kaupunginosien, talotyyppien ja huoltoalueiden kattavuus. Kyselyn toteutti Feelback Group.

Asukkaiden palautteita ja vastauksia niihin

 

Autojen jatkuva tyhjäkäynti niin parkkipaikoilla että pelastusteillä on jatkuvaa ja pitkäkestoisen sietämätöntä.

Ajoneuvojen tyhjäkäynti on kielletty autopaikkasäännöissämme ja pelastuslaki kieltää pelastusteille pysäköinnin. Voitte ottaa yhteyttä oman talon isännöitsijään sekä pysäköinninvalvontaan, jos huomaatte jonkun rikkovan näitä sääntöjä. Sääntöjen rikkomisesta vuokranantaja voi irtisanoa autopaikan ja vuokrata sen edelleen.

Olisi hyvä muistuttaa asukkaita siitä mikä on vieraspaikkojen tarkoitus. Kakkos- tai työauto ei kuulu vieraspaikalle.

Oikeassa olet, talojemme vieraspaikat on tarkoitettu ainoastaan asukkaidemme vieraita varten, ei asukkaiden omille autoille. Jos huomaatte että vieraspaikkaa käytetään väärin, voitte olla yhteydessä isännöitsijään niin laitamme asukkaalle muistutuksen.

Vaatteiden kuivaushuone saisi olla parempi ja tehokkaampi.

Jos vaatteet eivät meinaa kuivua kuivaushuoneessa, ota yhteyttä talosi huoltoyhtiöön, jotta he voivat tarkistaa, onko kuivauskoneessa mahdollisesti huollon tai korjauksen tarvetta.

Pihapiiriä pitäisi kehittää viihtyisämmäksi. Uudet pihakalusteet huonokuntoisten tilalle.

Jos huomaatte yleisten tilojen vikoja tai puutteita (esim. rikkoutunut pihakaluste) kiinteistön alueella, ottakaa yhteyttä oman talonne huoltoyhtiöön, niin saamme viat ja puutteet korjattua. Pihan remonttia tai kalusteiden kattavaa uusintaa varten varataan rahoitus budjetoinnin yhteydessä. Korjaustarpeita on paljon ja pihojen remonteista on myös jouduttu tinkimään. Toiveet pihanne kehittämisestä voitte antaa talonne isännöitsijälle.

Voisiko niitä siivoustalkoita järjestää uudestaan syksyisin? Tai sitten jonkinlaiset asukkaille suunnatut Virkistys-tapahtumat (infoa Kotkan Asuntojen tilasta, kyseisen asunto-alueen remonteista, muutoksista, parannuksista, suunnitelmista tms.). Tietenkin siihen voisi liittyisi leikkimielisiä kilpailuja yms. virvokkeet ja ruuat kuuluisivat tietenkin asiaan. 

Siivoustalkoita järjestetään keväisin useissa taloissamme, joissa toimii talotoimikunta. He voivat järjestää asukkaille myös muita yhteisiä tapahtumia. Jos talossasi ei ole asukastoimintaa ja asia kiinnostaa, ota yhteys talosi isännöitsijään. Häneltä saat materiaalia asukaskokouksen järjestämiseksi.

Olemme suunnittelemassa asukkaillemme yhteistä asukastapahtumaa elokuvaillan merkeissä tulevalle syksylle. Tiedotamme tapahtumasta tarkemmin lähempänä sen ajankohtaa.

Vuokran vuosittainen nousu on iso miinus, mutta se johtunee maailman tilasta, eikä niinkään teistä.

Mielestäni vuokran ei pitäisi nousta näin usein. Varsinkin, jos on jo pitkään asunut samassa asunnossa.

Vuokrat nousseet viime vuosina valtavasti. Rahaa kulutetaan turhiin ja kalliisiin korjauksiin, mutta välttämättömät jäävät tekemättä.

Kotkan Asuntojen asuntoja ja kiinteistöjä ylläpidetään, huolletaan ja kunnostetaan asukkaiden maksamilla vuokrilla. Yhtiön toiminnan tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa. Ylläpitokustannusten kasvu on ollut voimakasta viime aikoina. Esimerkiksi vuonna 2023 kaukolämmön ja veden hinta nousivat noin 5% ja sähkön hinta oli keskimäärin 22% korkeampi kuin edellisenä vuonna. Lainojen keskikorko nousi myös 1%:n tasolta lähes 2,4%:in, mikä lisäsi korkokustannuksia noin 560 t€. Nämä kaikki vaikuttavat valitettavasti suoraan myös vuokriin.

Palautteesta ei käynyt selville, mitä tarkoitetaan turhilla ja kalliilla korjauksilla. Kotkan Asunnot laatii vuosittain korjausohjelman ja budjetoi hankkeet. Tieto näille muodostuu sen hetkisestä ja vuosien aikana kertyneestä tiedosta ja korjausten tarpeesta. Korjaustarpeita on selvästi enemmän kuin korjauksia voidaan toteuttaa. Esimerkiksi vesikaton kunnostus voidaan katsoa tärkeämmäksi kuin yhteistilojen kunnostus, vaikka se ei vaikuta suoraan asumisviihtyvyyteen.

Kiinteistöjen piha-alueelle tupakointipaikka ja tupakointikielto parvekkeille ja omille pihoille, koska savu kulkee viereisiin asuntoihin missä tahansa lähellä oviaukkoa naapuri tupakoi.

Järjestyssääntöihimme on kirjattu tupakoinnista näin: ’’Tupakoitaessa kiinteistön alueella tulee huomioida muiden asukkaiden terveys ja viihtyvyys. Sen vuoksi tupakointia tulee välttää ovien läheisyydessä tai sellaisilla alueilla, joista savu voi kulkeutua muiden asukkaiden häiriöksi.’’

Nykyinen lainsäädäntö ei mahdollista olemassa olevien vuokrasopimusten yksipuolista muuttamista niin, että tupakointi parvekkeilla ja pihoilla voitaisiin kokonaan kieltää. Olethan yhteydessä talosi isännöitsijään, jos naapurin tupakointi on häiriöksi.

Olen hyvin tyytyväinen. Kehun asuinympäristöä useasti. Toivoisin että esim. takapihalle saisi grillipaikan tai edes pienen oleskelutilan, joka houkuttelisi olemaan tai istuskelemaan siellä. Kotkan Asunnot on ollut hienosti yhteisöllisyyttä antamaan esim. yhteisellä virkistystoiminnalla. Ne antavat mahdollisuuden yhdessä kokea mukavia asioita ja arvostan Kotkan Asunnot väkeä paljon.

Kiitos ihanasta palautteesta! Kannustamme asukkaitamme asukastoimintaan järjestämällä säännöllisesti asukaskokouksia, ja tarjoamalla asukkaille mahdollisuuden yhteisöllisyyttä lisäävän toiminnan järjestämiseen. Grillipaikkoja toivotaan paljon, mutta valitettavan usein tulee myös ilmoituksia niistä aiheutuvista häiriöistä. Tämän vuoksi grillipaikkojen rakentamiseen suhtaudutaan varauksellisesti. Grillipaikkoja tai oleskelupaikkoja voimme rakentaa sellaisille kiinteistöille, joille se on mahdollista, ja joissa yhteiskäyttöä on riittävästi.

Aina on kaikki sujunut hienosti ja viestintä ollut erinomaista.

Hienoa kuulla! Kiitos hyvästä palautteesta.

Olen asunut yli 20 vuotta Kotkan Asunnoilla ja ollut tyytyväinen. Kaikin puolin hyvin toimii asiat.

Kiva että olet viihtynyt näin pitkän ajan meidän asukkaanamme ja asiat ovat toimineet hyvin!

Huoneistokohtaisista huoltotoimenpiteistä on ilmoitettu tarpeeksi ajoissa, jotta niihin on voinut varautua.

Hyvä kuulla, että tästä on jäänyt positiivinen kokemus. Pyrimme tiedottamaan asukkaillemme tulevista huoltotoimenpiteistä ja korjauksista aina niin pian kuin mahdollista.

Asumisneuvoja soitti koska minulla perinnässä rästivuokraa. Hän järjesti minulle maksusuunnitelman / -sopimuksen ja asia tuli kuntoon.

Mahtavaa, että saitte asian kuntoon. Asumisneuvojaamme kannattaakin olla yhteydessä heti, jos vuokranmaksussa tai omassa asumisessa ilmaantuu vaikeuksia.


Koonti: Marla Kolehmainen ja Anita Heikkinen
Kuvat: Feelback Group, Pixabay

Tupakointi parvekkeelta pihalle

Tupakointi ja tupakkatuotteiden, kuten sähkötupakan, käyttö parvekkeilla on kesän myötä aiheuttanut palautetulvan Kotkan Asunnoille. Tämä aiheutuu osin lämpimistä säistä: tupakoimattomat

Uudet verkkosivut

Selailet parhaillaan kesäkuussa 2024 avautuneita, uudistettuja Kotkan Asuntojen verkkosivuja. Uudistuksen tavoitteena on, että sivusto palvelee entistä paremmin asukkaita, asunnon hakijoita

Oman maan antimia

Kotkan Karhuvuoren Keijunpolku 3:n asukkaat pitävät pihapiirissään kasvimaata. ”Kun porukalla laitetaan, niin porukalla jaetaan myös sato.” Tillit ovat pian maukkaimmillaan.

Asuitpa missä päin Kotkaa tahansa, palvelut ovat aina lähellä. Myös kulkuyhteydet ovat loistavat niin bussilla, autolla kuin pyöräillen.
Kotkassa asuessasi hurautat hetkessä töihin myös naapurikaupunkeihin tai pääkaupunkiseudulle.